4 PRINCIPY ÚSPĚCHU NA AMAZONU

Princip Four Rules Of Amazon Succes pro prodejce na Amazonu

PRINCIP KLÍČOVÉHO VÝBĚRU

První princip

Správný výběr produktů, trhu a způsobu prodeje na Amazonu rozhoduje o vašem úspěchu či neúspěchu. 

PRINCIP SPRÁVNÉHO SMĚRU

Druhý princip

Směr, kterým se na zvoleném trhu s vybraným produktem vydáte ovlivní vaše počáteční Amazon zkušenosti a chuť pokračovat ve zvolené cestě.

PRINCIP ADEKVÁTNÍHO OBSAHU

Třetí princip

Prezentujte co prodáváte nejvhodnějším způsobem a za dodržení všech pravidel Amazonu.

PRINCIP EFEKTIVNÍ REKLAMY

Čtvrtý princip

Typ, zacílení a uzpůsobení reklamy na odpovídající trh vaše finance znásobí, nebo pouze vyčerpá.